Oleme viimase kolme aasta jooksul teinud:

  • üle 500km sideprojekte. Kõige suuremad on olnud üle 50, väikseimad paari meetrised.
  • üle 1000 km geodeetilisi alusplaane
  • üle 1000km side- ja elektrirajatiste teostusjooniseid
  • lugematul arvul tänavavalgustuse projekte
  • veel rohkem elektriprojekte

 

Kuid see on kõik ainult algus...