Parima eksperthinnangu, soovituse või lahenduse saamiseks lihtsalt helista!

Geodeesia ehk maamõõtmine on olnud ühiskonna toimimise osa aegade algusest. Kuhu iganes sa ka ei vaataks, kõik on loodud tänu geodeedile. Mitte ükski hoone, tee, veetoru, elektrikaabel ei püstitata ilma geodeedita. Kogu planeerimine tehakse geodeedi poolt koostatud kaartidele. Kogu projekteerija looming märgitakse looduses ehitajale maha geodeedi poolt. Raske on geodeedi tööd alahinnata.
Pakume geodeetiliste tööde teostamist sh. geoaluste tellimine (EEG000316) ja kõikvõimalikke katastri mõõdistamise töid (686 MA-k). eraisikutele ja äriettevõtetele. Kõigile

Luba meie ekspertidel pakkuda lahendus ja hind, võttes ühendust geo@kirjanurk.ee

Maamõõdistustööd

Me teeme geodeetilisi alusplaane. Ah, et milleks neid vaja on?
See on ehituses kõige esimene asi. See on kaart, mille peale projekteeritakse kõik asjad. Alates väikesest elektrikapist lõpetades Tallinna uue Ooperimajaga. Kõik algab geodeetilisest alusplaanist.

Katastrimõõdistustööd

Juba Andres ja Pearu vaidlesid oma valduste piiride üle. Tõenäoliselt on kõigil mõni tuttav, kellel on probleem oma naabri ja tema nägemusega piiripunkti asukohast.
Meie kuulame, selgitame ja leiame lahenduse. Lahendus peab olema aga selline, mis kestab ja kestab. Õigesti mõõdetud piirid püsivad kauem kui meie või meie lapsed.

Teostusmõõdistustööd

Aga kuidas ehitaja teab, kuhu ta mida ehitama peab? Lihtne! Meie näitame ehitajale, kuhu ta peab ehitama. Ka seda, kuhu ta ei tohi ehitada. Ja pärast mõõdame ning dokumenteerime kogu objekti, et ka klient teaks mis ehitati ja kuhu ehitati.

Kirjanurk on Eesti üks juhtivaid side- ja elektrirajatiste projekteerijaid.

Meie eeliseks on terviklahenduste loomise võimekus. Me teeme kõik vajamineva ise oma majas. Ühest küljest on Kliendil nii palju palju mugavam ja teisest küljest suudame me nii tagada toote kvaliteedi kaotamata kiiruses.

Projekteerimise töid teostame üle Eesti. 

Siderajatiste projekteerimine

Kujuta ette, et sul läheb vesi ära. Nüüd lisa siia veel elektrikadu. Mida sa teed? Võtad telefoni ja hakkad otsima internetist lahendust. Tuleb tuttav ette?
Selle pärast peabki olema interneti ühendus selline, et see peab vastu päevi ja päevi peale seda kui kõik muud kommunikatsioonid on lõpetanud töö.
Side on olulisem kui inimesed tahavad omale tunnistada.

Elektrirajatiste projekteerimine

Elektri olulisust ei ole võimalik kuidagi alahinnata. Alles siis saad aru elektri vajalikkusest kui sul seda enam ei ole. Meie teeme iga päev oma tööd, et sa ei peaks enam kunagi istuma pimedas ja külmas toas.

Tänavavalgustuse projekteerimine

Me kõik soovime, et õues oleks turvaline. Kõige lihtsam turvalisuse tõstja on tänavavalgustus. Sina näed teisi ja sind nähakse. Lapsed näevad rattureid ning autod lapsi. Ja kui nii ei oleks, siis oleks peagi väga halvasti.

Maalepingute osakond hõlmab maaga seotud servituutide korraldamise ja seadustamise nii eraisikutele kui äriettevõtetele.

Maalepingu teostamine eeldab pädevust, personaalset lähenemist ja sujuvat asjaajamist. Võtame iga kliendi kuulamiseks aega, nii saame üheskoos leida parima lahenduse, ühes vajaliku mahuga. Mõnel juhul nõustame, kuhu ja kuidas edasi. Küll aga mõnel juhul suunab kas pank või notar Kliendi ise meieni, põhjusega: kinnistul on puudu oluline servituut ehk kasutusõigus. Nagu kliendid ise ütlevad. Need maalepingud jooksevad Kirjanurgas hästi. Me hoiame teie usaldust!

Meie kompetents katab järgnevad lepingulised suhted: Reaal- ja isikliku kasutusõiguse seadmise erinevatele rajatistele ning konkreetse kinnistuga seotud kokkulepete sõlmimise (sissesõidu tee, side, elekter, tänavavalgustus, vesi, kanalisatsioon, gaas jt).

Ettevõtete esindamine lepingutes

Oleme volitatud esindajad reaal- ja isikliku kasutusõiguse seadmisel ning sellega seotud asjaõiguslepingute sõlmimisel. Esindame tehnorajatiste ehitamiseks ja/või kasutamiseks võõrale maale järgmiseid ettevõtteid:

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Isiklik kasutusõigus on kinnisasja koormatis, mis koormab kinnisasja nii, et isik, kelle kasuks see on seatud, on õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama või teostama kinnisasja suhtes teatud õigust. Õigustatud isik (ehk isik kelle kasuks koormatis seati) on isik, kelle kasuks õigus lepingus on seatud. Isiklik kasutusõigus piirab kinnistuomaniku üksnes lepingus kokkulepitud tingimustes.

Reaalservituudi seadmine sh teeservituudid

Reaalservituut on koormatis, mis koormab kinnisasja (teenindav kinnisasi) teise kinnisasja poolt (valitsev kinnisasi). Ehk kinnistut ei koorma isik (äri- või eraisik) vaid teine kinnisasi. Valitseva kinnisasja igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasja teatud viisil kasutama või et teeniva kinnisasja igakordne omanik on kohustatud oma omandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja kasuks teatavas osas hoiduma. Reaalservituut ei või teeniva kinnisasja omanikku kohustada mingiteks tegudeks, välja arvatud teod, mis on reaalservituudi teostamisel abistava tähendusega. Siia alla kuulub teeservituutide seadmine.

Andmehaldus

Trassiomanikul on vastavalt Ehitusseadustikule kohustus kanda oma tehnovõrk Maaameti kitsenduse kaardile. Kuidas seda teha? Helista, aitame.