Peeglisse vaatamise koht

Kirjanurk teeb keerulise lihtsaks. Eestis firma number 1 omal alal Aleksandr Tširko, Lansec Tele OÜ Nende poole tasub pöörduda liinirajatiste projekteerimisel. Olen 2014. aastast koostööpartner ja meil pole olnud ühtegi probleemi. Raudselt parimad projektid, mis räägitakse läbi ja tehakse tähtajaliselt, korralikult! Nad oskavad ette näha kitsaskohad ja leida lahendused. Mina tellijana ei pea muretsema ja saan ehitama hakata. Nende poolt on igas projektis paigas kiirus, täpsus ja korrektsus. Hinnad mõistlikud, vastavad turuhinnale. Trasside seadustamine on hea näide, kuidas keeruline juriidiline protsess saab korraldatud nii,et kõik sujub.
Kirjanurk on näoga kliendi poole Jaanus Eero, Elisa Eesti AS Kogu projekteerimine on suhtlus ja veel kord suhtlus. Seda nad oskavad. Minu mugavus kliendina on hoitud. Mind kuulatakse ära, minu aega ei raisata ja mida lubatakse, seda tehakse. Nende majas võetakse projekti eest vastutus ja peetakse kokkulepetest kinni. Kvaliteedi ja hinna suhe on paigas, vastused on selged ja kiired.
Konkurentidest alati nõksa parem Veli Hannus, INSTWORK OÜ Alati teevad selle, mis lubatud. Kirjanurgas on sõbralikult lihtne asju ajada. Üsna ruttu jõutakse kokkulepete lahendusteni. Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas ja koostöö operatiivselt korraldatud.
Sidemaailmas piisavalt unikaalne teenusepakkuja, kes omab teadmisi A-st Z-ni Raimo Raid, Fiberup OÜ Kirjanurgas on alati keegi telefonile vastamas. Nendega koostöö on kiire, asjakohane ja väga professionaalne. Teistel teenusepakkujatel on neilt õppida maalähedust, asjakohasust ja suhete juhtimise oskust. Pöördudes Kirjanurga poole, lahendused tulevad. Pole vaja midagi selgeks teha, nemad saavad aru ja oskavad.
Sihikindel ja kompetentne teenusepakkuja Toomas Kallaste, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus Alati tuleb teha südamega tööd. Kui südamega koostööd tehakse, ei saa halvasti minna. Oleme andnud neile volitused meid esindada. Nad on üks suuremaid oma valdkonnas, kellel on partnerina paigas nii suhted, hind kui kvaliteet.
Neil on soov kliendi küsimusest lõpuni aru saada, mis on hea partnerluse suurim eeldus Marek Aun, Verston Ehitus OÜ Kirjanurga esindajad võtavad aja, et mulle seletada ja selgitada. Puust ja punaseks, lahenduste nimel. Kirjanurga inimesed on vastutulelikud ja võtavad kuulamiseks aja. Nad on hinnas mõistlikud ja tunnevad oma tööd peensusteni.
Kirjanurgaga tehingud jooksevad Reena Säästla, Adven Eesti AS Oleme ammu otsinud sellist teenuse parnerit. Kiired ja põhjalikud, neil on selge nägemus, kuidas klienti aidata. Kirjanurga tehnilised lahendused on väärtus omaette! Kirjanurgaga koostöös sain aru, et põlve otsas tegemine on eilne päev. Ajaline ressurss on nende käes efektiivsemalt korraldatud ja töösuhe professionaalsemalt juhitud. Kirjanurk on meie firma volitatud esindaja, mis tähendab, et mina keskendun oma tööle ja nemad omale. Hinnastamine on läbi mõeldud ja protsess kõrgel tasemel korraldatud. Aktiivne ja hooliv suhtumine on nende trump. Usaldame neid teenusepakkujana.

 

Meie igapäevased koostööpartnerid: